🔻خوش‌بینی اولیانوف به توافق در مذاکرات ایران در ماه نوامبر
🔻خوش‌بینی اولیانوف به توافق در مذاکرات ایران در ماه نوامبر

🔻خوش‌بینی اولیانوف به توافق در مذاکرات ایران در ماه نوامبر 🔹نماینده روسیه در مذاکرات وین، ضمن ابراز امیدواری برای حصول توافقی جهت احیای برجام در نیمه دوم ماه نوامبر، گفت بهانه‌ای برای خارج کردن توافق هسته‌ای از مسیر نیست.

🔻خوش‌بینی اولیانوف به توافق در مذاکرات ایران در ماه نوامبر

🔹نماینده روسیه در مذاکرات وین، ضمن ابراز امیدواری برای حصول توافقی جهت احیای برجام در نیمه دوم ماه نوامبر، گفت بهانه‌ای برای خارج کردن توافق هسته‌ای از مسیر نیست.