🔻داور جام جهانی، داور بازی مسی و رونالدو شد
🔻داور جام جهانی، داور بازی مسی و رونالدو شد

🔻داور جام جهانی، داور بازی مسی و رونالدو شد 🔹️عبدالرحمان جاسم به همراه سه دستیارش، بازی پاری‌سن‌ژرمن با منتخب ریاض را قضاوت می‌کند. 🔹️این دیدار در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) و در استادیوم ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.

🔻داور جام جهانی، داور بازی مسی و رونالدو شد

🔹️عبدالرحمان جاسم به همراه سه دستیارش، بازی پاری‌سن‌ژرمن با منتخب ریاض را قضاوت می‌کند.

🔹️این دیدار در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) و در استادیوم ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.