🔻دلار امروز رکورد سال را شکست؛ ۳۹,۱۰۰ تومان
🔻دلار امروز رکورد سال را شکست؛ ۳۹,۱۰۰ تومان

🔻دلار امروز رکورد سال را شکست؛ ۳۹,۱۰۰ تومان دلار آمریکا در بازار آزاد امروز شنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۲:۵۶، به قیمت ۳۹,۱۰۰ تومان فروخته و با قیمت ۳۹,۰۰۰ تومان خریداری شد.

🔻دلار امروز رکورد سال را شکست؛ ۳۹,۱۰۰ تومان

دلار آمریکا در بازار آزاد امروز شنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۲:۵۶، به قیمت ۳۹,۱۰۰ تومان فروخته و با قیمت ۳۹,۰۰۰ تومان خریداری شد.