🔻دلیل صدای آژیر زندان کرج چه بود؟
🔻دلیل صدای آژیر زندان کرج چه بود؟

🔻دلیل صدای آژیر زندان کرج چه بود؟ مدیرکل زندان‌های استان البرز:بنابه دستورالعمل‌های سازمانی هر فصل یک رزمایش مشترک بین زندان‌های استان با هلال احمر، آتش‌نشانی و فراجا در زندان‌های استان صورت می‌گیرد که این رزمایش هم بر این اساس در زندان کرج انجام شد. 🔹این آژیر مربوط به رزمایش مذکور بوده است.

🔻دلیل صدای آژیر زندان کرج چه بود؟

مدیرکل زندان‌های استان البرز:بنابه دستورالعمل‌های سازمانی هر فصل یک رزمایش مشترک بین زندان‌های استان با هلال احمر، آتش‌نشانی و فراجا در زندان‌های استان صورت می‌گیرد که این رزمایش هم بر این اساس در زندان کرج انجام شد.

🔹این آژیر مربوط به رزمایش مذکور بوده است.