🔻دو برادر ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدند
🔻دو برادر ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدند

🔻دو برادر ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدند 🔹دادستان‌های سوئد مدعی شدند که دو برادر ایرانی‌الاصل که در سوئد زندگی می‌کنند، برای روسیه و سرویس اطلاعات نظامی این کشور جاسوسی می‌کرده‌اند. 🔹پیمان و و پیام کیا دو برادر ۴۲ و ۳۵ ساله ایرانی‌الاصل هستند که به جاسوسی برای روسیه متهم شده‌اند.

🔻دو برادر ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدند

🔹دادستان‌های سوئد مدعی شدند که دو برادر ایرانی‌الاصل که در سوئد زندگی می‌کنند، برای روسیه و سرویس اطلاعات نظامی این کشور جاسوسی می‌کرده‌اند.

🔹پیمان و و پیام کیا دو برادر ۴۲ و ۳۵ ساله ایرانی‌الاصل هستند که به جاسوسی برای روسیه متهم شده‌اند.