🔻رئیسی: سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است
🔻رئیسی: سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است

🔻رئیسی: سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است رئیس ‎جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه:همکاری کشورهای مستقل،‌ قاطعانه‌ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌‌ثبات‌سازی آمریکا و متحدینش است. 🔹سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است؛ توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورها است. نیکلای پاتروشف:برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، […]

🔻رئیسی: سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است

رئیس ‎جمهور در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه:همکاری کشورهای مستقل،‌ قاطعانه‌ترین پاسخ به سیاست تحریم و بی‌‌ثبات‌سازی آمریکا و متحدینش است.

🔹سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است؛ توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشورها است.

نیکلای پاتروشف:برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، ‌تجاری، ‌انرژی،‌ کشاورزی و ترانزیت، بسیار فعالانه تلاش می‌کنیم و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران – روسیه نیز به خوبی پیگیر اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور است.