🔻رئیس سازمان غذا و دارو: مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود
🔻رئیس سازمان غذا و دارو: مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود

🔻رئیس سازمان غذا و دارو: مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود محمدی:مشکل کمبود آنتی بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود. 🔹در حال رفع مشکل سرم از طریق واردات هستیم و در هفته ۵۰۰ هزار برای رفع نیاز کشور وارد می‌کنیم و پس از آن هم با تولید نیازها را رفع خواهیم کرد. 🔹طی […]

🔻رئیس سازمان غذا و دارو: مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود

محمدی:مشکل کمبود آنتی بیوتیک تا اواخر هفته رفع می‌شود.

🔹در حال رفع مشکل سرم از طریق واردات هستیم و در هفته ۵۰۰ هزار برای رفع نیاز کشور وارد می‌کنیم و پس از آن هم با تولید نیازها را رفع خواهیم کرد.

🔹طی هفته‌های آینده میزان تولید سرم یک و نیم میلیون عدد افزایش می‌یابد و تا پایان سال صادرات خواهیم داشت.