🔻رئیس کل بانک مرکزی: حتما در بازار ارز دخالت می‌کنیم
🔻رئیس کل بانک مرکزی: حتما در بازار ارز دخالت می‌کنیم

🔻رئیس کل بانک مرکزی: حتما در بازار ارز دخالت می‌کنیم / دلار ۴۴ تومانی نرخ ارز کشور نیست فرزین:سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ است. 🔹نرخ ۴۴ نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار ازاد دخالت می‌کنیم. 🔹این نرخی که الان در بازار هست نرخ تعریفی است که ناشی از […]

🔻رئیس کل بانک مرکزی: حتما در بازار ارز دخالت می‌کنیم / دلار ۴۴ تومانی نرخ ارز کشور نیست

فرزین:سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ است.

🔹نرخ ۴۴ نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار ازاد دخالت می‌کنیم.

🔹این نرخی که الان در بازار هست نرخ تعریفی است که ناشی از انتظارات است. حتما مدیریت می‌کنیم تا نرخ دلار رو به پایین شود.