🔻ساپینتو: می‌خواهیم جام بگیریم
🔻ساپینتو: می‌خواهیم جام بگیریم

🔻ساپینتو: می‌خواهیم جام بگیریم سرمربی استقلال:در دیدار با تراکتور بازی‌مان را انجام ندادیم. در برابر این تیم‌ها باید تحرک بیشتری داشته باشیم، با اعتمادبه‌نفس بازی کرده و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم. 🔹️اولین هدف ما در دیدار فردا پیروزی است. ما می‌خواهیم جام بگیریم و برای رسیدن به این موضوع، اولین هدف ما برتری مقابل تراکتور […]

🔻ساپینتو: می‌خواهیم جام بگیریم

سرمربی استقلال:در دیدار با تراکتور بازی‌مان را انجام ندادیم. در برابر این تیم‌ها باید تحرک بیشتری داشته باشیم، با اعتمادبه‌نفس بازی کرده و موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم.

🔹️اولین هدف ما در دیدار فردا پیروزی است. ما می‌خواهیم جام بگیریم و برای رسیدن به این موضوع، اولین هدف ما برتری مقابل تراکتور خواهد بود.