🔻سرمربی تیم ملی قطر برکنار شد
🔻سرمربی تیم ملی قطر برکنار شد

🔻سرمربی تیم ملی قطر برکنار شد 🔹فلیکس سانچز سرمربی قطر پس از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و عملکرد ضعیف در جام جهانی از این تیم برکنار شد.

🔻سرمربی تیم ملی قطر برکنار شد

🔹فلیکس سانچز سرمربی قطر پس از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و عملکرد ضعیف در جام جهانی از این تیم برکنار شد.