🔻سفر بن سلمان به پاکستان به تعویق افتاد
🔻سفر بن سلمان به پاکستان به تعویق افتاد

🔻سفر بن سلمان به پاکستان به تعویق افتاد 🔹حضور ولیعهد سعودی در پاکستان بستگی به تحولات داخلی این کشور دارد زیرا اعتراضات مخالفان دولت در پاکستان ادامه دارد و گفته می‌شود اگر مخالفان دولت دست به تظاهرات به سمت اسلام‌آباد و تحصن بزنند این ماجرا باعث عدم نهایی شدن سفر بن سلمان خواهد شد.

🔻سفر بن سلمان به پاکستان به تعویق افتاد

🔹حضور ولیعهد سعودی در پاکستان بستگی به تحولات داخلی این کشور دارد زیرا اعتراضات مخالفان دولت در پاکستان ادامه دارد و گفته می‌شود اگر مخالفان دولت دست به تظاهرات به سمت اسلام‌آباد و تحصن بزنند این ماجرا باعث عدم نهایی شدن سفر بن سلمان خواهد شد.