🔻سویه جدید کرونا با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد
🔻سویه جدید کرونا با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد

🔻سویه جدید کرونا با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد بختیاری نیا،  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز:علائم زیر سویه‌های فعلی همانند سایر زیر سویه‌های اومیکرون است اما بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سویه جدید کرونا احتمالاً با سرعت بیشتری گسترش می‌یابند 🔹روش شناسایی زیرسویه‌های BQ.1 و XBB واریانت اومیکرون همانند سایر واریانت‌های کرونا بوده و امکانات تشخیصی آن در کشور وجود دارد.

🔻سویه جدید کرونا با سرعت بیشتری گسترش می‌یابد

بختیاری نیا،  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز:علائم زیر سویه‌های فعلی همانند سایر زیر سویه‌های اومیکرون است اما بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سویه جدید کرونا احتمالاً با سرعت بیشتری گسترش می‌یابند

🔹روش شناسایی زیرسویه‌های BQ.1 و XBB واریانت اومیکرون همانند سایر واریانت‌های کرونا بوده و امکانات تشخیصی آن در کشور وجود دارد.