🔻شکارچی با شلیک سگش شکار شد
🔻شکارچی با شلیک سگش شکار شد

🔻شکارچی با شلیک سگش شکار شد 🔹️یک شکارچی اهل ترکیه با گلوله‌ای که توسط سگش شلیک شد جان خود را از دست داد. 🔹️میدل ایست‌ای نوشت، اوزگور جفریک اوغلو ۳۲ساله در حالی که در استان سامسون ترکیه مشغول شکار بود به دلیل اصابت گلوله شلیک‌شده از تفنگ شکاری‌اش، مجروح شد و پیش از رسیدن به […]

🔻شکارچی با شلیک سگش شکار شد

🔹️یک شکارچی اهل ترکیه با گلوله‌ای که توسط سگش شلیک شد جان خود را از دست داد.

🔹️میدل ایست‌ای نوشت، اوزگور جفریک اوغلو ۳۲ساله در حالی که در استان سامسون ترکیه مشغول شکار بود به دلیل اصابت گلوله شلیک‌شده از تفنگ شکاری‌اش، مجروح شد و پیش از رسیدن به بیمارستان جان سپرد.

🔹️به نوشته این رسانه، پلیس ابتدا دوستش را که در این شکار همراه او بود بازداشت کرد، اما بعداً مشخص شد پریدن سگش روی جعبه‌ای که ابزارهای شکار در آن قرار داشت باعث شلیک تصادفی گلوله از تفنگ شکاری او شده و از ناحیه معده به شدت دچار خونریزی شد تا پیش از آنکه به بیمارستان برسد، خود آخرین شکار خودش باشد.