🔻شیرین صمدی، مجری پیشین تلویزیون آزاد شد
🔻شیرین صمدی، مجری پیشین تلویزیون آزاد شد

🔻شیرین صمدی، مجری پیشین تلویزیون آزاد شد 🔹شیرین صمدی – مجری پیشین تلویزیون – با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از آزادی خود خبر داد. او اجرای برنامه‌هایی، چون «صبح به‌خیر ایران»، «سیمای خانواده»، «قاصدک» و «عصر خانواده» را در کارنامه خود دارد.

🔻شیرین صمدی، مجری پیشین تلویزیون آزاد شد

🔹شیرین صمدی – مجری پیشین تلویزیون – با انتشار ویدیویی در فضای مجازی از آزادی خود خبر داد. او اجرای برنامه‌هایی، چون «صبح به‌خیر ایران»، «سیمای خانواده»، «قاصدک» و «عصر خانواده» را در کارنامه خود دارد.