🔻عرضه ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از شنبه
🔻عرضه ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از شنبه

🔻عرضه ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از شنبه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:اکنون میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد. 🔹بخش زیادی از عرضه ارز در […]

🔻عرضه ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از شنبه

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:اکنون میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد که این ارز به کالاهای اساسی، تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد.

🔹بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.