🔻علی‌اف رسماً سفیر جمهوری آذربایجان در اراضی اشغالی را منصوب کرد
🔻علی‌اف رسماً سفیر جمهوری آذربایجان در اراضی اشغالی را منصوب کرد

🔻علی‌اف رسماً سفیر جمهوری آذربایجان در اراضی اشغالی را منصوب کرد 🔹رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان رسماً مختار محمدوف را به‌عنوان اولین سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار این کشور در فلسطین اشغالی تعیین کرد.

🔻علی‌اف رسماً سفیر جمهوری آذربایجان در اراضی اشغالی را منصوب کرد

🔹رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان رسماً مختار محمدوف را به‌عنوان اولین سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار این کشور در فلسطین اشغالی تعیین کرد.