🔻قدرت خرید مردم به ۲ کیلو مرغ کاهش یافت
🔻قدرت خرید مردم به ۲ کیلو مرغ کاهش یافت

🔻قدرت خرید مردم به ۲ کیلو مرغ کاهش یافت 🔹با افزایش قیمت مرغ و کوتاه‌تر شدن دست مردم برای خرید، دولت اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد برای ساماندهی به بازار کرده است. وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفته است: برای اینکه مردم توانایی خرید مرغ داشته باشند در بسته‌بندی دو کیلوگرمی اقدام به […]

🔻قدرت خرید مردم به ۲ کیلو مرغ کاهش یافت

🔹با افزایش قیمت مرغ و کوتاه‌تر شدن دست مردم برای خرید، دولت اقدام به توزیع گسترده مرغ منجمد برای ساماندهی به بازار کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفته است: برای اینکه مردم توانایی خرید مرغ داشته باشند در بسته‌بندی دو کیلوگرمی اقدام به توزیع مرغ منجمد کرده‌ایم.

🔹تولیدکنندگان به صراحت کاهش تقاضا پس از افزایش قیمت مرغ را تائید می‌کنند.

اما تاکید دارند حتی در صورت کاهش تقاضا، توان تولید به زیان را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از روزها قیمت مرغ در بازار حتی بالاتر از ۷۳ هزار تومان است.

🔹بعد از افزایش قیمت مرغ، احتمال افزایش قیمت تخم‌مرغ نیز وجود دارد.

مدتی است که تولیدکنندگان تخم‌مرغ فشار زیادی روی دولت برای افزایش قیمت داشته‌اند.