🔻قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان و رتبه ایران در سال ۲۰۲۳
🔻قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان و رتبه ایران در سال ۲۰۲۳

🔻قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان و رتبه ایران در سال ۲۰۲۳ 🔹شهروندان ژاپن با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد در سراسر جهان و با پیشی گرفتن از سنگاپور و کره جنوبی، قوی‌ترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۳ را همانند چند سال اخیر در اختیار دارند. 🔹گذرنامه ایران در جایگاه ۹۹ قرار دارد. شهروندان ایرانی درحال حاضر […]

🔻قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان و رتبه ایران در سال ۲۰۲۳

🔹شهروندان ژاپن با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد در سراسر جهان و با پیشی گرفتن از سنگاپور و کره جنوبی، قوی‌ترین پاسپورت جهان در سال ۲۰۲۳ را همانند چند سال اخیر در اختیار دارند.

🔹گذرنامه ایران در جایگاه ۹۹ قرار دارد. شهروندان ایرانی درحال حاضر امکان دسترسی بدون ویزا به ۴۳ مقصد را دارند.

🔹سال گذشته گذرنامه ایران در جایگاه ۱۰۲ این فهرست قرار داشت.