🔻قید فوریت مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان
🔻قید فوریت مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

🔻قید فوریت مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس: افزایش حقوق ‎کارکنان دولت و ‎بازنشستگان کشوری و لشگری در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ان‌شالله هفته آینده در صحن علنی مجلس درقالب لایحه دو  فوریتی دولت مطرح خواهد شد. 🔸این افزایش بخشی از دغدغه […]

🔻قید فوریت مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس: افزایش حقوق ‎کارکنان دولت و ‎بازنشستگان کشوری و لشگری در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ان‌شالله هفته آینده در صحن علنی مجلس درقالب لایحه دو  فوریتی دولت مطرح خواهد شد.

🔸این افزایش بخشی از دغدغه های معیشتی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری راحل خواهد کرد.