🔻قیمت‌های جدید سفر زیارتی به عراق اعلام شد
🔻قیمت‌های جدید سفر زیارتی به عراق اعلام شد

🔻قیمت‌های جدید سفر زیارتی به عراق اعلام شد معاون عتبات سازمان حج و زیارت:هزینه سفرهای هوایی به عتبات در شرایط کنونی، بین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. 🔹هزینه سفرهای زمینی سه میلیون و ۶۰۰ هزار تا شش میلیون تومان و در کاروان‌های ارزان‌قیمت نیز از دو […]

🔻قیمت‌های جدید سفر زیارتی به عراق اعلام شد

معاون عتبات سازمان حج و زیارت:هزینه سفرهای هوایی به عتبات در شرایط کنونی، بین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

🔹هزینه سفرهای زمینی سه میلیون و ۶۰۰ هزار تا شش میلیون تومان و در کاروان‌های ارزان‌قیمت نیز از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.