🔻قیمت دلار، بازار موبایل علاالدین را تعطیل کرد!
🔻قیمت دلار، بازار موبایل علاالدین را تعطیل کرد!

🔻قیمت دلار، بازار موبایل علاالدین را تعطیل کرد! 🔹امروز در حالی که قیمت دلار در بازارهای مالی کشور ساعت به ساعت تغییر می‌کرد، فروشندگان موبایل در بازار موبایل علا‌الدین دست از کار کشیدند.

🔻قیمت دلار، بازار موبایل علاالدین را تعطیل کرد!

🔹امروز در حالی که قیمت دلار در بازارهای مالی کشور ساعت به ساعت تغییر می‌کرد، فروشندگان موبایل در بازار موبایل علا‌الدین دست از کار کشیدند.