🔻لزوم توجه به زنان کار در خیابان در کنار کودکان کار
🔻لزوم توجه به زنان کار در خیابان در کنار کودکان کار

🔻لزوم توجه به زنان کار در خیابان در کنار کودکان کار زهرا نژادبهرام در یادداشتی با عنوان «زنان کار و کودکان کار، خیابان» نوشت:زنان و کودکان هر دو قربانی کار غیر رسمی هستند که در خیابان شکل می‌گیرد و به نوع تکدی‌گری محسوب می‌شود. از کار کودکان در خیابان خیلی صحبت می‌شود، کارشناسان و… نسبت […]

🔻لزوم توجه به زنان کار در خیابان در کنار کودکان کار

زهرا نژادبهرام در یادداشتی با عنوان «زنان کار و کودکان کار، خیابان» نوشت:زنان و کودکان هر دو قربانی کار غیر رسمی هستند که در خیابان شکل می‌گیرد و به نوع تکدی‌گری محسوب می‌شود. از کار کودکان در خیابان خیلی صحبت می‌شود، کارشناسان و… نسبت به این مهم با توجه ویژه‌ای روبرو هستند، چراکه این مهم بر خلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، اما کمتر به مساله کار زنان در خیابان که به نوعی همان تعریف کودکان را دارد توجه می‌شود.

🔹نگرانی از خیابان و آسیب‌های احتمالی آن برای زنان در فصول آب‌وهوایی متفاوت و ناکافی بودن درآمدهای حاصل از این نوع اقدامات در خیابان آنها را وادار می‌کند که ساعات زیادی را به این امر اختصاص دهند و خیابان به مرکزی برای اعلام نیاز آنها تبدیل شده است.

🔹این حضور دو منشأ دارد؛ نخست مشکلات اقتصادی آنان و ضرورت توجه به این مهم با تعبیه مشاغل ساده و درآمد متناسب و دوم ناکافی بودن درآمدهای حاصل از مشاغل گوناگون و کسب درآمد نسبتا  بهتر  در خیابان!

🔹همکاری جمعی قادر است فرصت‌های تازه‌ای برای زنانی که امروز خیابان را به محلی برای کسب‌وکارهای غیرضرور مبدل کرده‌اند، ایجاد کند به شرط آنکه قصد حل مساله را داشته باشیم. 

در واقع مساله‌ای چنین فراگیر نیازمند ارتباط سینرژیک میان نهادهای مختلف برای حل مساله است. چرا که زنان در آستانه روز  زن و هفته گرامیداشت مقام  زن بیش از  هر چیز نیازمند  حل مساله‌ها‌ی‌شان  هستند.