🔻ماجرای حمله فیزیکی به مسعود پزشکیان در تبریز چه بود؟
🔻ماجرای حمله فیزیکی به مسعود پزشکیان در تبریز چه بود؟

🔻ماجرای حمله فیزیکی به مسعود پزشکیان در تبریز چه بود؟ 🔹در حاشیه‌ی حضور مسعود پزشکیان نماینده‌ی اول تبریز در مسجدی در این شهر، یک فرد معلوم الحال ضمن اهانت به او، قصد حمله‌ی فیزیکی داشت اما موفق نشد 🔹به گفته‌ی شاهدان عینی، این اتفاق در زمان هنگام خروج پزشکیان از مسجد رسول الله (ص) کوی […]

🔻ماجرای حمله فیزیکی به مسعود پزشکیان در تبریز چه بود؟

🔹در حاشیه‌ی حضور مسعود پزشکیان نماینده‌ی اول تبریز در مسجدی در این شهر، یک فرد معلوم الحال ضمن اهانت به او، قصد حمله‌ی فیزیکی داشت اما موفق نشد

🔹به گفته‌ی شاهدان عینی، این اتفاق در زمان هنگام خروج پزشکیان از مسجد رسول الله (ص) کوی دانشگاه تبریز در روز پنجشنبه رخ داده است.