🔻مدودف: اوکراین با رد آتش‌بس کار ما را آسان کرد
🔻مدودف: اوکراین با رد آتش‌بس کار ما را آسان کرد

🔻مدودف: اوکراین با رد آتش‌بس کار ما را آسان کرد معاون شورای امنیت ملی روسیه:در تعطیلات کریسمس، دست محبت مسیح (ع) به سمت اوکراین دراز شد اما رهبران اوکراین آنرا رد کردند. 🔹فکر می‌کنم بیشتر نظامیان ما وقتی خبر رد آتش بس را شنیدند نفس راحتی کشیدند زیرا کارشان راحت شد. 🔹من ناراحت بودم که […]

🔻مدودف: اوکراین با رد آتش‌بس کار ما را آسان کرد

معاون شورای امنیت ملی روسیه:در تعطیلات کریسمس، دست محبت مسیح (ع) به سمت اوکراین دراز شد اما رهبران اوکراین آنرا رد کردند.

🔹فکر می‌کنم بیشتر نظامیان ما وقتی خبر رد آتش بس را شنیدند نفس راحتی کشیدند زیرا کارشان راحت شد.

🔹من ناراحت بودم که برخی افراد نمی توانند این روز به کلیسا بروند اما فهمیدم افراد ناسپاسی که ایمان ندارند فقط زبان زور را می فهمند.