🔻ملی‌پوش لژیونر ایران: وضعیت مردم در ایران خوب نیست/ بعد از حدود دو ماه به وطنم برگشتم
🔻ملی‌پوش لژیونر ایران: وضعیت مردم در ایران خوب نیست/ بعد از حدود دو ماه به وطنم برگشتم

🔻ملی‌پوش لژیونر ایران: وضعیت مردم در ایران خوب نیست/ بعد از حدود دو ماه به وطنم برگشتم احمد عباسی، بازیکن ایرانی تیم فوتسال واین‌آلبالی اسپانیا: در بهترین و سخت‌ترین لیگ فوتسال جهان بازی می‌کنم و از حضور در آلبالی خوشحالم. 🔹بعد از حدود دو ماه به ایران رفتم و حالم خوب است، اما وضعیت مردم […]

🔻ملی‌پوش لژیونر ایران: وضعیت مردم در ایران خوب نیست/ بعد از حدود دو ماه به وطنم برگشتم

احمد عباسی، بازیکن ایرانی تیم فوتسال واین‌آلبالی اسپانیا: در بهترین و سخت‌ترین لیگ فوتسال جهان بازی می‌کنم و از حضور در آلبالی خوشحالم.

🔹بعد از حدود دو ماه به ایران رفتم و حالم خوب است، اما وضعیت مردم در ایران خوب نیست و امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی بیفتد تا مردم همیشه در آرامش باشند.