🔻میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال عراق شد
🔻میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال عراق شد

🔻میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال عراق شد 🔹میترا شعبانیان، بازیکن سابق و مربی تیم‌ملی والیبال کشورمان از سوی فدراسیون کشور عراق به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان این کشور انتخاب شد و با انعقاد قرارداد رسمی هدایت تیم زنان عراق را در رقابت های قهرمانی زنان آسیا بر عهده گرفت.

🔻میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال عراق شد

🔹میترا شعبانیان، بازیکن سابق و مربی تیم‌ملی والیبال کشورمان از سوی فدراسیون کشور عراق به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان این کشور انتخاب شد و با انعقاد قرارداد رسمی هدایت تیم زنان عراق را در رقابت های قهرمانی زنان آسیا بر عهده گرفت.