🔻نتانیاهو هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد
🔻نتانیاهو هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد

🔻نتانیاهو هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد 🔹رئیس حزب لیکود، پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات کنست، هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد.

🔻نتانیاهو هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد

🔹رئیس حزب لیکود، پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات کنست، هماهنگی‌ها با ائتلافش را برای تشکیل کابینه آغاز کرد.