🔻واكنش رئيس جمهور آذربايجان به رزمايش ايران در منطقه عمومى ارس و سفر پاشينيان به تهران
🔻واكنش رئيس جمهور آذربايجان به رزمايش ايران در منطقه عمومى ارس و سفر پاشينيان به تهران

🔻واكنش رئيس جمهور آذربايجان به رزمايش ايران در منطقه عمومى ارس و سفر پاشينيان به تهران الهام علی اف، رئیس جمهور ‌آذربایجان:کشوری که مساجد را تخریب می کند، نمی تواند با کشورهای مسلمان دوست باشد. آیا رهبران کشورهای مسلمان می توانند آغوش خود را برای پذیرفتن تخریب کنندگان مساجد باز کنند؟ آیا می توانند آنها را […]

🔻واكنش رئيس جمهور آذربايجان به رزمايش ايران در منطقه عمومى ارس و سفر پاشينيان به تهران

الهام علی اف، رئیس جمهور ‌آذربایجان:کشوری که مساجد را تخریب می کند، نمی تواند با کشورهای مسلمان دوست باشد. آیا رهبران کشورهای مسلمان می توانند آغوش خود را برای پذیرفتن تخریب کنندگان مساجد باز کنند؟ آیا می توانند آنها را در آغوش بگیرند و ببوسند؟ این چیزی جز ریا نیست. این خیانت است. نام دیگری ندارد.

🔹ما اینجا قدرت اصلی را داریم. ارتش ما قهرمانی، حرفه ای و فداکاری نشان داده است. اگر لازم باشد دوباره نشان می دهیم، به خواسته خود می رسیم، همه این را می دانند و کسانی که در مرز ما برای حمایت از ارمنستان رزمایش نظامی برگزار می کنند نیز باید این را بدانند. هیچ کس نمی تواند ما را بترساند.