🔻واکنش اتحادیه اروپا به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی؛ شوکه شدیم
🔻واکنش اتحادیه اروپا به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی؛ شوکه شدیم

🔻واکنش اتحادیه اروپا به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی؛ شوکه شدیم 🔹سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در وبگاه آن منتشر شده است، به اجرای حکم اعدام این دو تن واکنش نشان داده و گفت که اتحادیه اروپا از اجرای این احکام «شوکه» شده است. 🔹سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اجرای این احکام را «نشان […]

🔻واکنش اتحادیه اروپا به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی؛ شوکه شدیم

🔹سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که در وبگاه آن منتشر شده است، به اجرای حکم اعدام این دو تن واکنش نشان داده و گفت که اتحادیه اروپا از اجرای این احکام «شوکه» شده است.

🔹سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اجرای این احکام را «نشان دیگری از سرکوب تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو توسط مقامات ایران» خواند. این نهاد اروپایی در ادامه این بیانیه از مقامات ایران خواست که «فورا» به صدور و اجرای احکام اعدام علیه «معترضان» پایان دهند.