🔻واکنش انگلیس به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی
🔻واکنش انگلیس به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی

🔻واکنش انگلیس به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی 🔹جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در واکنش به شلیک بامداد امروز موشک بالستیک کره شمالی اعلام کرد لندن آنرا به شدت محکوم می‌کند. وی تأکید کرد که اینگونه آزمایش‌ها و شلیک‌ها نمی تواند ادامه داشته باشد.

🔻واکنش انگلیس به آزمایش موشک بالستیک کره شمالی

🔹جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در واکنش به شلیک بامداد امروز موشک بالستیک کره شمالی اعلام کرد لندن آنرا به شدت محکوم می‌کند. وی تأکید کرد که اینگونه آزمایش‌ها و شلیک‌ها نمی تواند ادامه داشته باشد.