🔻پنتاگون: دستیابی اوکراین به مهمات موردنیازش را تضمین می‌کنیم
🔻پنتاگون: دستیابی اوکراین به مهمات موردنیازش را تضمین می‌کنیم

🔻پنتاگون: دستیابی اوکراین به مهمات موردنیازش را تضمین می‌کنیم سخنگوی پنتاگون:روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین برای ایجاد جنگ روانی و ترس و وحشت در میان صفوف نیروهای اوکراینی استفاده می‌کند 🔹از نظر وزارت دفاع آمریکا هم اکنون تلاش ما حول محور اوکراین و هم‌پیمانان و شرکای بین المللی ایالات متحده به منظور ارائه کمک […]

🔻پنتاگون: دستیابی اوکراین به مهمات موردنیازش را تضمین می‌کنیم

سخنگوی پنتاگون:روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین برای ایجاد جنگ روانی و ترس و وحشت در میان صفوف نیروهای اوکراینی استفاده می‌کند

🔹از نظر وزارت دفاع آمریکا هم اکنون تلاش ما حول محور اوکراین و هم‌پیمانان و شرکای بین المللی ایالات متحده به منظور ارائه کمک های نظامی و تسلیحاتی بیشتر به اوکراین تمرکز یافته است که شامل سامانه دفاع هوایی آمریکایی و سایر سامانه های پدافند هوایی است.

🔹از نظر راهبردی و عملیاتی پهپادهای یاد شده نمی توانند واقعیت را تغییر دهند زیرا نیروهای روس هم اکنون در حال از دست دادن زمین می‌باشند.