🔻کره شمالی: تحریم‌ها مانع برنامه موشکی ما نمی‌شود
🔻کره شمالی: تحریم‌ها مانع برنامه موشکی ما نمی‌شود

🔻کره شمالی: تحریم‌ها مانع برنامه موشکی ما نمی‌شود 🔹کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و معاون بخش کمیته مرکزی حزب کارگر این کشور،  با بیان اینکه توسعه برنامه موشکی با امنیت پیونگ‌یانگ ارتباط مستقیم دارد، گفت به سند راهبرد دفاعی جدید ژاپن پاسخ می‌دهند.

🔻کره شمالی: تحریم‌ها مانع برنامه موشکی ما نمی‌شود

🔹کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی و معاون بخش کمیته مرکزی حزب کارگر این کشور،  با بیان اینکه توسعه برنامه موشکی با امنیت پیونگ‌یانگ ارتباط مستقیم دارد، گفت به سند راهبرد دفاعی جدید ژاپن پاسخ می‌دهند.