🔻کشف جالب ناسا از سردترین نقطه زمین
🔻کشف جالب ناسا از سردترین نقطه زمین

🔻کشف جالب ناسا از سردترین نقطه زمین 🔹سردترین مکانی که ماهواره‌های ناسا روی زمین پیدا کرده‌اند، یک خط الراس بلند در فلات شرقی قطب جنوب است. ناسا می‌گوید دمای این خط الراس در شب‌های زمستان می‌تواند تا ۹۲ درجه زیر صفر کاهش یابد. 🔹ناسا اولین بار در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که سردترین نقطه کره […]

🔻کشف جالب ناسا از سردترین نقطه زمین

🔹سردترین مکانی که ماهواره‌های ناسا روی زمین پیدا کرده‌اند، یک خط الراس بلند در فلات شرقی قطب جنوب است. ناسا می‌گوید دمای این خط الراس در شب‌های زمستان می‌تواند تا ۹۲ درجه زیر صفر کاهش یابد.

🔹ناسا اولین بار در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که سردترین نقطه کره زمین را پیدا کرده است و از آن زمان تاکنون این فلات هر سال رکورد سردترین نقطه جهان را به خود اختصاص داده است.

🔹ناسا می‌گوید که مرکز ملی داده‌های برف و یخ پس از تجزیه و تحلیل ۳۲ سال داده‌های چندین ماهواره، به این نتیجه رسید که حفره‌های موجود در این فلات سردترین نقطه در زمین است.