🔻۱۱۹ نفر در ۲ روز برای ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر شدند
🔻۱۱۹ نفر در ۲ روز برای ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر شدند

🔻۱۱۹ نفر در ۲ روز برای ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر شدند رئیس پلیس پایتخت:اکثر افراد دارای سابقه بودند و ۲۰ نفر روانه زندان شدند. 🔹همچنین ۶۷ کانال در فضای مجازی درباره ارز  رصد شدند و ۲۰ نفر احضار شدند و ۴۶ صفحه نیز پاک شد.

🔻۱۱۹ نفر در ۲ روز برای ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر شدند

رئیس پلیس پایتخت:اکثر افراد دارای سابقه بودند و ۲۰ نفر روانه زندان شدند.

🔹همچنین ۶۷ کانال در فضای مجازی درباره ارز  رصد شدند و ۲۰ نفر احضار شدند و ۴۶ صفحه نیز پاک شد.