🔻۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض
🔻۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض

🔻۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض 🔹حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین برای حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به ازای هر هکتار فقط ۹۹۰۰ تومان هزینه شده است، اظهارکرد: ۱۲۸ گونه در معرض تهدید خطر انقراض ( Red list IUCN […]

🔻۱۲۸ گونه درمعرض تهدید خطر انقراض

🔹حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین برای حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به ازای هر هکتار فقط ۹۹۰۰ تومان هزینه شده است، اظهارکرد: ۱۲۸ گونه در معرض تهدید خطر انقراض ( Red list IUCN ۲۰۲۱) در کشور داریم که برای مدیریت هریک معادل ۱۰۵میلیون تومان هزینه شده است.