🔻۲۵ درصد پول بورس استقلال صرف بدهی‌ها شد
🔻۲۵ درصد پول بورس استقلال صرف بدهی‌ها شد

🔻۲۵ درصد پول بورس استقلال صرف بدهی‌ها شد حجت کریمی، عضو هیئت مدیره استقلال: قرار بود ۲۵ درصد از مبلغ دریافتی از بورس برای پرداخت بدهی‌ها برداشت شود که این اتفاق با مجوز سازمان بورس افتاد. ما منبع مالی دیگری نداشتیم و این رقم را برای پرداخت بدهی‌های باشگاه هزینه کردیم.

🔻۲۵ درصد پول بورس استقلال صرف بدهی‌ها شد

حجت کریمی، عضو هیئت مدیره استقلال: قرار بود ۲۵ درصد از مبلغ دریافتی از بورس برای پرداخت بدهی‌ها برداشت شود که این اتفاق با مجوز سازمان بورس افتاد. ما منبع مالی دیگری نداشتیم و این رقم را برای پرداخت بدهی‌های باشگاه هزینه کردیم.