🔻۴ فروند ایرباس به ایران وارد شد
🔻۴ فروند ایرباس به ایران وارد شد

🔻۴ فروند ایرباس به ایران وارد شد 🔹معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، واردات چهار دستگاه ایرباس را به ایران تایید کرد.

🔻۴ فروند ایرباس به ایران وارد شد

🔹معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، واردات چهار دستگاه ایرباس را به ایران تایید کرد.