🔻۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان!
🔻۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان!

🔻۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان! رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران:اکنون بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. 🔹واردات مودم همچنان ممنوع است. 🔹عده‌ای مودم را اسما تولید می‌کنند و به همین دلیل اجازه واردات آن داده نمی‌شود.

🔻۷۰ درصد بازار مودم در دست قاچاقچیان!

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران:اکنون بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.

🔹واردات مودم همچنان ممنوع است.

🔹عده‌ای مودم را اسما تولید می‌کنند و به همین دلیل اجازه واردات آن داده نمی‌شود.