فیلم| استاندار: ۱۱هزار و ۶۸۵ پروژه از آغاز دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی افتتاح شد | پایگاه خبری تحلیلی تایسیزنیوز

فیلم| استاندار: ۱۱هزار و ۶۸۵ پروژه از آغاز دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی افتتاح شد