فیلم| زمان پرداخت فطریه از رویت هلال ماه شوال تا ظهر شرعی عید است | پایگاه خبری تحلیلی تایسیزنیوز

فیلم| زمان پرداخت فطریه از رویت هلال ماه شوال تا ظهر شرعی عید است