نفس مردم کوجووار را پالایشگاه تبریز گرفته است؟(فیلم) | پایگاه خبری تحلیلی تایسیزنیوز