اجرای آسفالت ریزی جاده صنعت قراملک توسط سازمان عمران شهرداری تبریز
اجرای آسفالت ریزی جاده صنعت قراملک توسط سازمان عمران شهرداری تبریز

✅ طی بازدید مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز و مهندس انیسه شهردار منطقه شش شهرداری تبریز صورت گرفت . 🔻اجرای آسفالت ریزی جاده صنعت قراملک توسط سازمان عمران شهرداری تبریز ✍ به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران شهرداری تبریز در بازدیدی که ظهر جمعه بازدید میدانی با حضور مدیر عامل سازمان […]

✅ طی بازدید مهندس منیری فر مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز و مهندس انیسه شهردار منطقه شش شهرداری تبریز صورت گرفت .

🔻اجرای آسفالت ریزی جاده صنعت قراملک توسط سازمان عمران شهرداری تبریز

✍ به گزارش امور ارتباطات سازمان عمران شهرداری تبریز در بازدیدی که ظهر جمعه بازدید میدانی با حضور مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز، شهردار منطقه شش و معاونین از جاده صنعت قراملک صورت گرفت تصمیمات نهایی برای اجرای عملیات آسفالت ریزی محل انجام گرفت .در این بازدید مقرر گردید از طرف شهرداری منطقه شش نسبت به زیرسازی و ترمیم کناری جداول اقدام و بعد از اتمام اجرای عملیات زیرسازی از طرف سازمان عمران شهرداری تبریز آسفالت ریزی در محل صورت پذیرد .طول این پروژه ۸۰۰ متر و عرض ۱۰ متر می باشد و هدف از اجرای عملیات تسهیل برای عبور مرور رفت و آمد کارکنان شاغل در این محل که این جاده منتهی به کارخانجات تولیدی , صنعتی می باشد .