اجرای ۴۶ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در سال گذشته
اجرای ۴۶ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در سال گذشته

اجرای ۴۶ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در سال گذشته مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۴۶ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی، طی سال گذشته در این منطقه عملیاتی خبر داد. به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸، با اعلام این خبر گفت: […]

اجرای ۴۶ مانور از سوی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در سال گذشته

مدير منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۴۶ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی، طی سال گذشته در این منطقه عملیاتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عمليات انتقال گاز، فيروز خدائي، مدير منطقه ۸، با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف سازماني، تعداد ۴۶ مانور آمادگی، تمرینی و عملیاتی در سطوح سه گانه مطابق با ابلاغ شركت انتقال گاز در شرایط اضطراری و پدافند غير عامل، از نوع A،B  و C طی سال گذشته در منطقه ۸ عمليات انتقال گاز اجرا شده است.خدائي افزود: با اجراي مانورهاي اضطراري و رعايت اصول پدافند غيرعامل مي‌توان ضمن كاهش خسارات اوليه از بروز خسارات و صدمات بعدي جلوگيري نموده و يا تاثير آنها را تا حد بسيار زيادي كاهش داد.مدير منطقه ۸ عمليات انتقال گاز توسعه کمي و کيفي نيروي انساني متخصص، ارتقاء قابليت بقا و حفظ جامعه در شرايط بحران، افزايش آستانه مقاومت ملي در مقابل تهديدات، آسيب شناسي به موقع و جلوگيري از هر گونه پيامدهاي احتمالي را از اهداف طرحهاي پدافند غيرعامل و برگزاري مانورهاي اضطراري دانست.وي ضمن تاكيد بر آموزش و آگاهي از موارد پدافندي و بحران، دستيابي به مسائل علم روز و تجهيز زيرساختهاي نوين را جهت آمادگي كامل كاركنان ياد آورشد.