ادعای رئیس جمهوری اوکراین در باره تلاش روسیه برای قتل او
ادعای رئیس جمهوری اوکراین در باره تلاش روسیه برای قتل او

ادعای رئیس جمهوری اوکراین در باره تلاش روسیه برای قتل او 🔹ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفت وگو با هفته نامه تایم ادعا کرده که نیروهای تکاور و چتربازان روس در ساعت های اولیه آغاز جنگ، برای ترور یا دستگیر کردن او و خانواده اش به مجتمع ریاست جمهوری در کی یف حمله کرده […]

ادعای رئیس جمهوری اوکراین در باره تلاش روسیه برای قتل او

🔹ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در گفت وگو با هفته نامه تایم ادعا کرده که نیروهای تکاور و چتربازان روس در ساعت های اولیه آغاز جنگ، برای ترور یا دستگیر کردن او و خانواده اش به مجتمع ریاست جمهوری در کی یف حمله کرده بودند.