انتخاب تراکتورسازي تبريز به عنوان واحد نمونه ( در ايجاد خدمات رفاهي به کارگران )
انتخاب تراکتورسازي تبريز به عنوان واحد نمونه ( در ايجاد خدمات رفاهي به کارگران )

انتخاب تراکتورسازي تبريز به عنوان واحد نمونه ( در ايجاد خدمات رفاهي به کارگران ) همزمان با آغاز هفته کار و کارگر ، شرکت تراکتورسازي ايران ( تبريز ) به عنوان واحد نمونه در ايجاد خدمات رفاهي براي کارگران ، معرفي شد . در آستانة روز جهاني کارگر و آغاز هفته کارگر در کشور ، […]

انتخاب تراکتورسازي تبريز به عنوان واحد نمونه ( در ايجاد خدمات رفاهي به کارگران )

همزمان با آغاز هفته کار و کارگر ، شرکت تراکتورسازي ايران ( تبريز ) به عنوان واحد نمونه در ايجاد خدمات رفاهي براي کارگران ، معرفي شد .
در آستانة روز جهاني کارگر و آغاز هفته کارگر در کشور ، کميته کارگري استان آذربايجان شرقي ، تراکتورسازي ايران را به عنوان واحد نمونه در امر ايجاد خدمات رفاهي براي کارگران معرفي نمود . در اين راستا ، حسيني مدير کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي با اهداي لوح تقدير به ابوالفتح ابراهيمي ، مدير عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ، از تلاشها و خدمات رفاهي انجام يافته براي کارگران اين واحد توليدي ، تقدير به عمل آورد .
شايان ذکر است گروه صنعتي تراکتورسازي ايران با نيم قرن سابقه صنعتي ، حدود ۵ هزار نفر کارگر در آن مشغول به کار بوده و به عنوان بزرگترين واحد کارگري شمالغرب کشور شناخته مي شود .
اين واحد صنعتي داراي ۷ شرکت اقماري در تبريز ، دو شرکت در کردستان ( سنندج ) و آذربايجان غربي ( اروميه ) ودو شرکت سرمايه گذاري در تاجيکستان و ونزوئلا دارد .
تراکتورسازي ايران عليرغم تحريم و مشکلات اقتصادي ، با تلاش مديران و پرسنل سخت کوش خود ، تاکنون توانسته است با زير پاگذاشتن تحريم ها ، بيش از ۹۰% قطعات تراکتور را در داخل کشور توليد نموده و علاوه بر اشتغال پايدار براي پرسنل گروه ، صدها کارخانه قطعه سازي در کشور را نيز ، تحت پوشش قرار داده و از اين راه ، هزاران نفر را به صورت غير مستقيم ، در زير چتر اشتغال و کارآفريني خود قرار دهد .