تاثیر تنها ۴۵ دقیقه ورزش بر آسیب ناشی از دیابت
تاثیر تنها ۴۵ دقیقه ورزش بر آسیب ناشی از دیابت

تاثیر تنها ۴۵ دقیقه ورزش بر آسیب ناشی از دیابت 🔹دانشمندان دانشکده پزشکی جورجیا به اولین شواهد در مورد اثربخشی ورزش بر دیابت دست یافته‌اند که نشان می‌دهد حتی یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای ورزش با شدت متوسط، اگزوزوم‌های بیشتری را فعال می‌کند تا پروتئین ATP۷A بیشتری را مستقیما به سلول‌ها برسانند که باعث فعال شدن […]

تاثیر تنها ۴۵ دقیقه ورزش بر آسیب ناشی از دیابت

🔹دانشمندان دانشکده پزشکی جورجیا به اولین شواهد در مورد اثربخشی ورزش بر دیابت دست یافته‌اند که نشان می‌دهد حتی یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای ورزش با شدت متوسط، اگزوزوم‌های بیشتری را فعال می‌کند تا پروتئین ATP۷A بیشتری را مستقیما به سلول‌ها برسانند که باعث فعال شدن رگ‌زایی می‌شود.