تداوم اجرای طرح اردیبهشت بهار تبریز در فضاهای سبز سطح شهر
تداوم اجرای طرح اردیبهشت بهار تبریز در فضاهای سبز سطح شهر

🔶تداوم اجرای طرح اردیبهشت بهار تبریز در فضاهای سبز سطح شهر اکبر امجدی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: اهداف تعیین شده سازمان بر این اساس است که فضای سبز شهر تبریز از نظر کمی و کیفی شاهد تحولی اساسی باشد و در راستای تحقق همین اهداف، برنامه های […]

🔶تداوم اجرای طرح اردیبهشت بهار تبریز در فضاهای سبز سطح شهر

اکبر امجدی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز با اعلام این خبر گفت: اهداف تعیین شده سازمان بر این اساس است که فضای سبز شهر تبریز از نظر کمی و کیفی شاهد تحولی اساسی باشد و در راستای تحقق همین اهداف، برنامه های ماهانه سازمان توسط کارشناسان این مجموعه تدوین و، ابلاغ می شود.   وی ادامه داد: در اولین گام، طرح “اردیبهشت، بهار تبریز”  در ماه جاری و با ابلاغ آیتم های ویژه در کنار امورات جاری حوزه فضای سبز تبریز  در حال اجرا است.  مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با اشاره به برخی آیتم های این طرح اظهار داشت: اجرای حداقل گلکاری دو میدان،  اجرای طرحهای گلکاری حجمی ابلاغی از سوی اداره طراحی سازمان برای هر منطقه ده مورد، هرس سبز که در مسیرهای اصلی و حتی در صورت نیاز هرس شبانه و کاشت ارقام ردیفی و بوته کاری از جمله آیتم هایی است که در این طرح گنجانده شده است.