جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها و استان های ایران
جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها و استان های ایران

جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها و استان های ایران مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:🔹بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت. 🔹تعداد شهرهای با وضعیت زرد از […]

جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرها و استان های ایران

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:🔹بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت. 🔹تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش یافت. قرمز: ۰ شهرنارنجی: ۳۳ شهرزرد: ۳۲۱ شهرآبی: ۹۴ شهر