قطر دومین ناو خریداری شده از ایتالیا را تحویل گرفت
قطر دومین ناو خریداری شده از ایتالیا را تحویل گرفت

قطر دومین ناو خریداری شده از ایتالیا را تحویل گرفت 🔹نیروی دریایی قطر از تحویل و دریافت ناو «دامسه» ساخت شرکت ایتالیایی «وینکانتیری» (Vincantieri) خبر داد.🔹این کشتی جنگی در اواسط فوریه ۲۰۲۱ به آب انداخته شد و دومین کشتی از ۴ فروند کشتی از نوع «کوروت» است که دوحه از این شرکت ایتالیایی خریداری کرده […]

قطر دومین ناو خریداری شده از ایتالیا را تحویل گرفت

🔹نیروی دریایی قطر از تحویل و دریافت ناو «دامسه» ساخت شرکت ایتالیایی «وینکانتیری» (Vincantieri) خبر داد.🔹این کشتی جنگی در اواسط فوریه ۲۰۲۱ به آب انداخته شد و دومین کشتی از ۴ فروند کشتی از نوع «کوروت» است که دوحه از این شرکت ایتالیایی خریداری کرده است.