محققان: مصرف روزانه آسپرین برای حفاظت از قلب بی تاثیر است
محققان: مصرف روزانه آسپرین برای حفاظت از قلب بی تاثیر است

محققان: مصرف روزانه آسپرین برای حفاظت از قلب بی تاثیر است 🔹مصرف روزانه یک قرص آسپرین کودک با دوز پایین، خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته را کاهش می‌دهد؛ اما محققان در جدیدترین یافته های خود به این نتیجه رسیده‌اند که علم جدید این موضوع را تایید نمی کند.

محققان: مصرف روزانه آسپرین برای حفاظت از قلب بی تاثیر است 🔹مصرف روزانه یک قرص آسپرین کودک با دوز پایین، خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته را کاهش می‌دهد؛ اما محققان در جدیدترین یافته های خود به این نتیجه رسیده‌اند که علم جدید این موضوع را تایید نمی کند.